Praktiske oplysninger

HVEM?

Ungdomsskolen er et tilbud til dig, fra du går i 7. klasse, og til du bliver 18 år, uanset om du går i skole eller er i anden beskæftigelse. Du skal bo i Tårnby kommune og/eller gå på en kommunal skole i Tårnby. (Særlige bestemmelser for undervisningen i knallertkørekort og færdselsrelateret førstehjælp)

HVORDAN?

Hvordan kan du tilmelde dig et hold på Ungdomsskolen?

  • Tilmeld dig via Ungdomsskolens hjemmeside: www.us.taarnby.dk
  • Tilmeld dig via App'en
  • Kom personligt på Ungdomsskolens kontor - Løjtegårdsvej 167.
  • Ring til os på tlf. 32 50 17 51.

 Du må gerne vælge flere hold.

HVORNÅR?

Undervisningen foregår i ugerne 39-50 samt ugerne 2-12.

BESKED

Et par dage før undervisningens start modtager du et mødebrev med besked om undervisningssted og tidspunkt.

GRATIS - NÆSTEN

Undervisningen er gratis, og bøger er gratis til låns. På kreative hold får du tilskud til materialer, men hvis du vil lave mange, store og dyre ting, må du betale lidt selv. Rejser og weekendture skal betales helt eller delvist af dig selv.

ANDET

  • Du kan få et kursusbevis ved gennemført undervisning.
  • Du får besked, hvis undervisningen er aflyst.
  • Du skal give læreren eller kontoret besked, hvis du er forhindret i at møde.

 ULYKKESFORSIKRING

Indenrigs- og Socialministeriet har truffet afgørelse om, at tegning af kollektiv ulykkesforsikring for børn i kommunale tilbud og folkeskoler ikke er lovligt jf. Kommunalfuldmagten. I henhold til dette er Tårnby Kommunes forsikringer opsagt for børn og unge i skoler, sfo og Ungdomsskolen med virkning fra udgangen af december 2012.

Det er derfor fremover forældrenes eget ansvar at tegne forsikring, der dækker deres børn, når de befinder sig i kommunens skoler, institutioner eller deltager på turen/aktiviteter med disse.