Åben skole kurser

Åben skole kurser

Inspirerende endagskurser med UngTårnby

På UngTårnby udvider vi i kommende skoleår vores endagskurser. I vil fortsat blive tilbudt nedenstående kurser, som tidligere år:

6. klasser: Førstehjælp

7. klasser: Classbuilding og English House

8. klasser: Seksualundervisning

9. klasser: Prøven i mundtlig dansk (Synopse-kursus)


Du kan læse om kurserne herunder


English House 

Tidsrum: 8.30 - 14.30 på Ungdomsskolen (UngTårnby)

Dagen vil byde på flere forskellige workshops, hvor vi forsøger at tilgå læring gennem aktivering af forskellige sanser.

Vores fokus er det talte sprog - det at turde tale engelsk og blive fortrolig med sproget. Med andre ord; der skal tales en masse engelsk!

Målsætningen er progressivitet. Det skal forstås således, at uanset hvilket faglige niveau den enkelte elev er på, så vil alle elever kunne være med og få noget ud af dagen. 

Vi har to undervisere fra Ungdomsskolen på, som står for al undervisning og planlægning, så din rolle som lærer er at "suge til dig". Både i forhold til at få nye ideer til din egen undervisning, men også i forhold til den enkelte elevs deltagelse og sproglige udvikling. Det er derfor en fordel, hvis det er klassens engelsklærer, der deltager. 

Vi forventer, at du som lærer har tilsyn med klassen i pauserne.

Senest en uge før den dato I har fået, vil vi meget gerne have en bekræftelse på, at I kommer. 

Vi håber på, at I får en masse ud af det - både eleverne og dig, og vi glæder os til at se jer!


Førstehjælp 

Tidsrum: kl. 8-14 (i egen klasse)

Med en uddannet førstehjælpsinstruktør lærer eleverne, hvordan de kan handle mere direkte i forhold til tilskadekomne og ulykkessituationer, f.eks. standsning af ulykker, sikkerhed i at anvende stabilt sideleje, kendskab til livreddende førstehjælp og drukneulykker.

Øvelserne gør eleverne i stand til at:

· sikre ulykkesstedet (forhindre andre i at

ramme den tilskadekomne, forhindre at andre kommer til skade)

· give livreddende førstehjælp (Hjerte-Lunge-Redning, 

stabilisering af den bevidstløse således at vejrtrækningen sikres, nødflytning af person, knoglebrud m.m.)

· tilkalde hjælp – ringe 1-1-2

· give almindelig førstehjælp (psykisk førstehjælp, beskytte den

tilskadekomne mod kulde, forstuvninger m.m).

Det bliver en dag, hvor eleverne både bliver undervist og selv skal undervise de andre fra klassen. Undervisningen er hands-on og med fokus på aktiv deltagelse.

Som afslutning på dagen vil eleverne modtage et kursusbevis, hvor det fremgår, hvilke færdigheder de har tilegnet sig i løbet af kurset.


Seksualundervisning 

Tidsrum: kl. 8-14 (i egen klasse)

Dagen tager udgangspunkt i, hvordan det er at være ung i teenageårene, og hvad det indebærer i forhold til de unge selv og deres omgivelser.

Undervisningsformen er en blanding af workshops, lege og tavleundervisning. Klassens egne bidrag vil i stor grad styre, hvilke områder der kommer mest i fokus.

Vi vil bl.a. komme ind på emner som følelser, rettigheder og grænser, hormoner, seksualitet og (køns) identitet, prævention, kønssygdomme og forståelse af det modsatte køn.

Klassens lærer er ikke med i løbet af dagen, men skal være til at hente, hvis det bliver nødvendigt.

Skulle der være brug for dialog mellem klassens lærer og Ungdomsskolens underviser, forud for kurset, for at vende eventuelle ømtålige eller aktuelle emner/oplevelser hos enkelte elever, så må I meget gerne rette henvendelse til os.


Synopsekursus

Tidsrum: kl. (på Hovedbiblioteket)

Vi udbyder i samarbejde med Tårnby Hovedbibliotek en danskfagligt dag om synopseskrivning og den mundtlige prøve i dansk. Der tages udgangspunkt i kravene til prøveform B. 

Dagen veksler mellem oplæg og elevarbejde.

Eleverne får desuden en gennemgang og demonstration af, hvordan de kan bruge biblioteket ift. deres fordybelsesområde, men også generelt i deres hverdag.

På dagen arbejder vi med et fordybelsesområde, som I evt. selv vælger. I må meget gerne medbringe egne computere og meget gerne de analysemodeller, I plejer at bruge. Dagen slutter af med info om digital post, hvorfor eleverne bedes medbringe deres sygesikringskort.


Valgfrie kurser 

Derudover udbyder vi en række kurser, der understøtter undervisningen i de enkelte klasser eller de enkelte fag. Målgruppen er primært 6.-9. klasse. Kurserne udbydes i to former:

Færdige kurser: Vi tilbyder en række færdige kurser med faglige, sociale, personlige eller praktiske formål, som den enkelte klasses faglærer og/eller klasselærer kan melde klassen til. 

Følgende kurser udbydes:

En dag på fransk

Hvad vil det sige at mestre?

Tid til refleksion

Menneskeret in action

Problem - idé - løsning

Mad, kultur og natur

Åbne kurser: Vi tilbyder en ressource i form af en underviser og timer (samarbejde, udvikling, afvikling og opfølgning/evaluering). 

Vi udbyder pædagogiske og/eller didaktiske overskrifter, som kan understøtte den enkelte klasses demokratiske dannelse, faglige selvtillid m.m. 

Fx ud fra overskrifter som: Proces/Projekt - Lege/spil - Debat/demokrati - Aktivitet/øvelse.

Den enkelte lærer kan kontakte os, og i fællesskab skaber vi en dag med udgangspunkt i den enkelte klasse behov.

Tilmelding

Der vil være et begrænset antal kursusdage, der besættes ud fra først-til-mølle-princippet. Ønsker man at melde sin klasse til et kursus kontaktes Jens Norsk fra UngTårnby for fastsættelse af tid, sted og dato. Her finder vi også den rette underviser til jeres behov.
Simpelt-Transperent-LogoNY

Adresse

Ung Tårnby

Løjtegårdsvej 167

2770 Kastrup


Tel. 32 50 17 51

E-mail: us.uk@taarnby.dk
EAN 579 0000 415892

Sociale medier

Hold dig opdateret

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.